Arkitekt eller ferdighus

Dette lurer sikkert mange på når de skal bygge. Vi skal bygge på en liten, lang og smal tomt. I tillegg skal vi bygge sammen med min bror og hans familie på mine foreldres tomt, så vi tenkte at for å få best mulig utnyttelse av tomten burde vi velge en arkitekt. Fordeler med arkitekt er jo nettopp at alt kan spesialtilpasses. Ulempen er at man går i gang med et prosjekt, og byggekostnadene har man ikke oversikt over før man har brukt en del arkitekttimer. For å benytte arkitekt trenger du: TID OG PENGER!

Erfaringen vi sitter igjen med er at arkitekter er flinke til å utnytte potensialet i tomten, ta hensyn til private soner og se helheten med nabohusene. Det er positivt, men det som er negativt er at alt må settes sammen som et puslespill og hvis du ikke har mye tid, erfaring og kontakter innen dette fagfeltet må du få arkitekten til å sette hele dette puslespillet sammen. Det betyr utrolig mange arkitekttimer. I tillegg får arkitekter stort eierskap til sine prosjekter, og de dyre løsningene er ofte det som passer best inn (syntes arkitektene) – derfor blir det dyrt. Man trenger også konsulenter til statikk (RIB), VVS, ventilasjon, brann, Energi og det må settes opp en plan for belysning og det elektriske. Dette kan som regel ikke arkitekten – så derfor må eksterne konsulenter leies inn.

Har du derfor ikke mye tid -til å ta avgjørelser (Ark styrer) eller til å styre prosessen selv- og heller ikke så mye penger anbefaler jeg ferdighus. Det er mye bra og miljøvennlig på markedet, og de fleste kan justere på størrelser og romløsninger uten de store tilleggene. Mange valg er tatt hos ferdighusleverandørene, og er det noe du gjerne vil endre på kan du få oversikt over ekstrakostnaden umiddelbart. Da er valgene mye enklere.

Jeg tror vi får et veldig fint hus tilslutt, men veien har vært utrolig lang og kronglete. Med to småbarn har det tatt for mye kvalitetstid på kveldene, og det er gjort mange kutt for å komme i mål. Ønsker du å gå for arkitekt vil jeg anbefale noen ting: ha tidsfrister for arkitekten i kontrakten og få fastpris! Det er bare tull at ikke arkitekter kan gi det. Ha en klar økonomisk ramme som arkitekten kjenner til, og en konsekvens for arkitekten om det bommes totalt på denne rammen (f.eks. at det må leveres arbeid gratis for å få prosjektet på rett vei) og det kanskje aller viktigste til sist: gå tidlig ut til leverandørene. De kan si mye på grunnlag av skisser – hva som vil bli veldig kostbart! Man trenger ikke å ha et tykt anbud der alt er beskrevet til minste detalj. La entreprenørene komme med sine erfaringer. Kanskje vil ikke entreprenører dele så mye før de evt. får oppdraget, men en liten prat har alle tid til hvis de vet at de kan få et byggeprosjekt.

Ferdighus er enklere- mindre valg og entreprenørene følger med. Arkitekt krever mange valg, men har du en god økonomisk ramme vil du jo sitte igjen med et mer spesielt og tilpasset hus.

Vår arkitekt hadde ikke hatt så mange prosjekter, så en mer erfaren arkitekt ville nok gjort prosjektet litt enklere for oss. Så vi som skulle spare penger på noen mindre erfarne arkitekter som trengte å fylle opp porteføljen- sparte nok ingenting siden de trengte mange flere timer. Tid tok det også, siden de var små og ikke hadde noen å lene seg på ved sykdom og permisjon.

Uansett lykke til med valget, og send meg gjerne spørsmål. Kommer sikkert mer om tema etterhvert også 😉


This entry was posted in De grunnleggende valgene and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *