Igangsettingstillatelse

I dag fikk vi endelig igangsettingstillatelse- IG- for husbyggingen fra Oslo kommune 🙂

Et lite tilbakeblikk: I februar 2010 fikk vi rammetillatelse etter åtte måneders behandlingstid i plan og bygningsetaten i Oslo. Dette er en bekreftelse på at kommunen godtar hustegningene dine utfra reguleringsplanen som gjelder for det området du skal bygge. Hos oss gjelder småhusplanen som bl.a. regulerer avstand til naboer, møne- og gesimshøyder, BYA (bruksareal) og mye mer.. I tillegg er det ganske strenge krav til parkeringsplasser og snuplass på egen tomt- siden kommunen er lei av gateparkeringer og at det rygges ut i veien- da det er mye mindre trafikksikkert. I søknad om rammetillatelse skal også nabovarsel, og evt. tilbakemeldinger fra naboer være vedlagt. Rammetillatelse er derfor en omfattende kontroll av tiltaket, og er det mangler i søknaden får du svar om mangelfull søknad- og det går enda mer tid (og gebyrer)

IG søker man om når rammetillatelse er gitt, og denne skal inneholde alle entreprenørene som er valgt for de ulike ansvarsområdene. Siden vi tidlig visste hvilken entreprenør vi skulle benytte for graving og terrengarbeid, søkte vi høsten 2010 om IG for dette arbeidet, og fikk den før jul. Da entreprenører med ansvarsrett for VVS, statikk, brann, bygningmessige arbeider, tømrerarbeider, grunnmur og brannteknikk endelig falt på plass rett over jul, skulle vi sende inn IG søknad for dette. Vi oppdaget da en gedigen arkitekttabbe, og måtte ut med ny nabovarsel….. Vi fikk samtykke fra 7 av 10 naboer, og de 3 andre naboene signerte kun for mottatt nabovarsel. Dermed måtte vi vente i to uker før vi kunne sende søknad om IG. Søknaden ble sendt inn 18. mars, og i dag fikk vi svar om at IG var godkjent. Så det er all grunn til å feire i dag 🙂

Et innlegg om hele prosessen i plan og bygg kommer snart, for spesielt interesserte….


This entry was posted in Søknadsprosesser and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *