Category Archives: Energi – oppvarming

Oppvarming er veldig viktig i Norge, og jeg har et stort ønske om at nordmenn ikke skal benytte elektrisistet til oppvarming, men heller en av alternativene som benytter varmeoverføringer.

Kjerneboring

Kjerneboring på det eksisterende huset ble utført i forrige uke. Dermed kan kollektorslangen fra Energibrønnen føres inn i huset, og bli koblet til varmepumpen. Og vi kan fylle igjen hullet rundt kollektorslangen. Kjerneboring fjerner en sylinder fra materialet, og diameteren … Continue reading

Posted in Energi - oppvarming, Terreng, graving og fundament | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Energibrønnene ferdig – bilder

I dag avsluttet Myhre borringsarbeidet på tomten. Resultatet er tre energibrønner. Til de to nye husene er det borret 150 meter, da dette blir lavenergihus. Til det eksisterende huset som er fra 1956, med en langt dårligere energiklasse, ble det … Continue reading

Posted in Energi - oppvarming | Tagged , , , , , , , , , , | 1 Comment

En god dag i husbyggingsprosessen

En husprosess består av både nedturer og oppturer, og i går var en veldig bra dag! Det eksisterende huset på tomten fikk innvilget ENØK-støtte for å erstatte oljetank og oljefyr, med et nytt væske-vann varmepumpeanlegg. Så nå er vi klare … Continue reading

Posted in Energi - oppvarming, Søknadsprosesser | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Borring av energibrønn

Vi er nå i gang med borring av energibrønn. På den måten får vi varmet opp huset vårt med bergvarme- varmen på vann 150 meter nede i jorden. Siden vannet holder en tilnærmet lik temperatur gjennom hele året, kan vi … Continue reading

Posted in Energi - oppvarming | Tagged , , | Leave a comment

Status før påsken

Tross konkurs av vår massivtre leverandør hadde vi et konstruktivt møte i går, med vår entreprenør. Så hus blir det heldigvis. Vi jobber fortsatt for at det skal bli massivtre, men vi har også inne muligheten for precut-stenderverk nå. Årsaken til … Continue reading

Posted in Energi - oppvarming, Massivtre | Tagged , , , , , | Leave a comment

Vannbåren varme- hvilken varmekilde?

Denne er til Helene som tok seg tid til å gi oss mange gode tips (ikke minst BNbank), og som snart flytter inn i sitt flunkende nye hus i Asker. Vi skal ha vannbåren varme, fordi det gir et mye … Continue reading

Posted in Energi - oppvarming | Tagged , , , , | 3 Comments

Balansert ventilasjon

God ventilasjon skaper et godt inneklima, og jo tettere husene er- jo viktigere er det med ventilasjon. Poenget med ventilasjon er at inneluften skal byttes ut, så det ikke blir større konsentrasjoner av uønskete stoffer og fuktighet i inneluften. God ventilasjon er … Continue reading

Posted in Energi - oppvarming, Miljø og inneklima | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Enøktilskudd fra Oslo kommune

I dag har vi fått tilsagn om enøktilskudd fra Oslo kommune. Årsaken er at det installeres vannbåren varme i huset vårt, og vannet i dette systemet varmes fra en væske-vann varmepumpe. Mer om hvorfor vi har valgt dette, skal jeg … Continue reading

Posted in Energi - oppvarming | Tagged , , , , | 2 Comments