Category Archives: Takarbeider

Innlegg som inneholder informasjon om takarbeidene.

Garasjetak i massivtre

Rett før jul ble garasjetaket levert av massivtreprodusenten Martinsson. Bakveggen til garasjen ble støpt i sommer, sammen med annet betongarbeid. Jernstendere og bjelker ble montert tidligere i desember. Så da var det bare å heise taket på plass. Dagen etter … Continue reading

Posted in Massivtre, Takarbeider | Tagged , | 4 Comments

Snøfangere

Snøfangere er viktig! Når det raser fra tak er det som regel fordi det dannes vann under snøen (smelter pga. sol, varme innefra el annet) og da er snøen tung. Så treffer den personer, dyr eller materiell kan det få … Continue reading

Posted in Takarbeider | Tagged | 2 Comments

Taket ferdig

Det er mye aktivitet på byggeplassen, og alle jobber veldig bra. Innvendig har rørleggeren startet, elektriker har gjort unna en hel del og snekkeren er ferdig med ventilasjonen for “hovedhuset” – utleiedel gjenstår- og isolerer og tetter innevegger. Bilder og … Continue reading

Posted in Takarbeider | Tagged , , | 2 Comments

Taket ferdig – nesten..

Blikkenslager Owrum ble så og si ferdig med taket på fredag, Det gjenstår kun litt arbeid på enden av taket mot gavlen. Vi syntes det ser veldig fint ut, og det er tydelig at det er gjort en god jobb- … Continue reading

Posted in Takarbeider | Tagged , , , | Leave a comment

Blikkenslager er i gang

I dag er blikkenslageren i gang. Han båndtekker med stålplater fra Lindab, og skal også montere snøfangere. Sesongen for sink er som tidligere nevnt over for i år, og det er uaktuelt å vente med båndtekking til sommeren. Ståltak er … Continue reading

Posted in Takarbeider | Tagged , , , | Leave a comment

Takvinduer

Mye skjer på byggeplassen for tiden. Snekkere, elektriker og rørlegger jobber parallelt på begge husene. I tillegg leveres det materialer stort sett hele tiden. Ventilasjonsanlegg, kledning, takpapp, rørleggerrør o.s.v. o.s.v… Det mest synlige som har skjedd på huset vårt de … Continue reading

Posted in Takarbeider | Tagged , | 1 Comment

Takrenner

Takrenner er montert, over bordene som vi malte i helgen. Takrennene er i samme materialet som taket skal tekkes med. Så nå håper vi snart snekkeren legger på takpapp, så blikkenslageren kan starte. Takrennene er rektangulære og levert av lindab, … Continue reading

Posted in Takarbeider | Tagged , , | Leave a comment

Tak – elektriske arbeider

Når man bygger nytt er den en fordel å få skjult det elektriske anlegget. Det ser penere ut, men beskytter også kablene bedre mot skader, barn og dyr. Bygger man i massivtre må man tidlig bestemme seg for elektriske punkter, … Continue reading

Posted in Energi - elektrisitet, Føringsveier i massivtre, Takarbeider | Tagged | 2 Comments

Takbord under takrennene

Snekkeren skulle på fredag montere takbord som skal komme under takrennene. Disse var bestilt ubehandlet, men de burde være behandlet før de monteres. Ellers er det veldig vanskelig å komme til. Grunning og beis ble derfor kjøpt på nærmeste Maxbo … Continue reading

Posted in Takarbeider | Tagged | 1 Comment

Lekting og lufting på tak

Har tidligere skrevet om takplatene som skal brukes, og innlegget tak  viser snitt for hvordan taket bygges opp. Takbordene (lektingen) og takplatene er nå montert, og for snekkeren gjenstår et lag med takpapp- som ble levert på byggeplassen i dag. Deretter er det … Continue reading

Posted in Miljø og inneklima, Takarbeider | Tagged , , , | 1 Comment