HMS 1

HMS – helse, miljø og sikkerhet- er viktig på alle prosjekter- uansett størrelse…

Her er et lite tiltak som bedrer situasjonen på vår byggeplass! De to plankene som ble brukt som “trapp”  ned en skråning på ca en meter ble spikret sammen. Før svaiet det noe veldig når man gikk på de, og man kunne lett miste balansen. Det lille tiltaket har gjort det mye mer stødig siden plankene er stivere, og den lille bevegelsen som fortsatt er der er i samme retning på begge plankene. Dessuten fikk man små trappetrinn.

ETTER: Noen minutter og noen planker, og man har en tryggere arbeidsplass


This entry was posted in HMS i byggeprosessen and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *