Hva gjør huset dyrt?- Byggkonstruksjon

Dette tema kan deles opp i flere deler. Jeg begynner med konstruksjonen på huset. De fleste hus har rette vinkler- dvs. huskroppen er et rektangel med 90 graders vinkler i alle hjørner. Taket er like stort, og heller like mye ned på begge sider av gesimsen (toppen av taket). Ønsker man en annen fasong på huset enn det tradisjonelle blir det dyrere. Årsaken er at både statikk og bygging av huset blir mer komplisert. På et tradisjonelt hus er det f.eks. lett å beregne lengden på alle materialer som gipsplater og ytterpanelene, og den samme lengden gjelder for alle veggene i den samme etasjen.  Med en gang husformen blir annerledes enn et rektangel får man mer ulikheter på materialene – og det blir mye mer planleggingsarbeid. Hus i massivtre, der huset lages av noen få store elementer i en fabrikk, fraktes til byggeplassen og settes sammen på noen få dager, er godt egnet til hus med utradisjonelle vinkler.

Alt materiell i hus med uttradisjonelle vinkler vil være mer forskjellig enn i hus med tradisjonelle vinkler – dette gjelder også innvendig innvetar f.eks. flisene på et bad hvis noen eller alle hjørnene er litt annerledes enn 90 grader. Utradisjonelle vinkler lager mer kapp (deler av materiell som må kappes av, og ikke kan brukes) og planlegging for entreprenøren. Dette er helt klart dyrere og kapp er ikke bra for miljøet. Det kan også være en større utfordring med møbler når man en gang kommer dit.

Store vinduer er veldig fint, spesielt hvis det er fine naturområder utenfor bygget. Man burde allikevel vurdere bruken av det, og kanskje konsentrere det til en side av huset. Da burde man velge dette i oppholdsrommene, så man får mest mulig glede av det. Og folk som liker sol burde ha store vinduer mot sør.

Store vinduer krever ofte avstivninger i konstruksjonen, eks. en stålbjelke eller limtrebjelke over vinduet, siden vinduet er en “svak” konstruksjon. Når resten av bygget utsetter vinduet for krefter fra alle kanter blir det ustabilt, og må derfor beskyttes/stives opp av hardere komponenter. I tillegg har vinduer dårligere u-verdi enn veggene, slik at varm luft lekker ut om vinteren og inn om sommeren. Trelagsvinduer med argongass har best u-verdi, og legger man på solbeskyttelse i tillegg har man gode, store vinduer. Men det koster jo selvfølgelig en del penger. Likevel skaper det god stemning i huset, men burde som sagt begrenses av flere nevnte årsaker.

Takvinduer fordyrer prosjektet. Arkitekten vår tegnet inn TOLV takvinduer… Det ble kuttet til fire takvinduer, og dette sparte vi utrolig mye penger på…. Takvinduer er fint, men husk at gjennom vinteren er de dekket av snø i månedsvis, og på sommeren må man ha blendegardiner fordi det lyser opp rommet veldig. Er det høyt under taket burde man i tillegg innstallere elektrisk åpning/lukking hvis de ikke skal være faste. Dette koster ca 10.000 kroner per vindu inkl. MVA

For å ha takvinduer er det nødvendig med kompakt tak. Massivtrehus har alltid kompakt tak, fordi isolasjonen ligger utenpå massivtreelementene. I andre typer hus er det dyrere å bygge kompakt tak, dvs. takisolasjonen følger takvinkelen og skjules med f.eks. gipsplater. Dette er en dyrere måte å bygge på, enn å ha et kald loft hvor taket i øverste etasje blir rett og isolasjonen ligger i “gulvet” på kald loftet. En ting man burde tenke på hvis man sammenlinker tilbud fra massivtre leverandører med andre type hus.

Dyrere blir det også hvis du ønsker trinn i grunnmurkonstruksjonen. Legg gjerne på 150.000 kroner for en nivåforskjell mellom inngangsparti og stue. Årsaken er bæring. Mange arkitekter ser for seg at etasjeskilleren kan deles opp i to, og der de møtes kan man ha et trappetrinn. MEN et vanlig trappetrinn kan ikke bære vekten av en halv etasje uten å fundamenteres ned til betongsålen. Still derfor litt kritiske spørsmål til slike forslag, om hvordan fundamenteringen er tenkt. Alle installasjoner får seg også en liten knekk i sånne trinn, og det blir noen ekstra kroner.

Utkragninger i konstruksjonen fordyrer prosjektet, hvis man må ekstra bæringer i konstruksjonen. En utkragning gjør jo at ikke alle ytterveggene kommer rett over grunnmuren- og man må kanskje inn med ekstra forsterkninger. Litt som for et ekstra trinn egentlig.


This entry was posted in De grunnleggende valgene, Økonomi og anbud and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Hva gjør huset dyrt?- Byggkonstruksjon

  1. Pingback: Tilbakefylling ferdig | Vi bygger hus i massivtre

  2. Pingback: Hagedør | Vi bygger hus i massivtre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *