Automatsikringer- nytt sikringsskap

Det er fint med håndverkere i hagen. Da får det eksisterende huset på tomten (huset til mine foreldre) også gjort noen oppgraderinger. Noen tidligere innlegg har blant annet handlet om boring av energibrønn til de nye husene, og hvordan vi da også laget energibrønn for det eksisterende huset og dermed sanerte oljefyren.

Nå har vi fått testet elektrikeren som er blitt med på prosjektet, og vi er foreløpig storfornøyde. Lysteknikk elektroentreprenør hadde best pris, og viste mest interesse for byggeprosjektet vårt. I tillegg hadde vi fått firma anbefalt av en byggentreprenør vi kjenner, så alt stemte. Når de i tillegg gjør en så god jobb på huset til mine foreldre er det veldig betryggende. Pris for jobben skal jeg legge ut senere.

El-prosjektene står i kø i et eldre hus, og jeg har vel i lang tid tipset mine foreldre om at sikringsskapet burde byttes ut. Det burde installeres jordfeilbryter, overspenningsvern og automatsikringer fordi:

  • Jordfeilbryter er nå påbudt når sikringsskap byttes, eller nye boliger bygges. Årsaken er 230V IT-nettet som kun Norge og Albania praktiserer i verden. I dette nettet kan en jordfeil i huset ditt eller hos naboen bli stående – dvs. pågå uten at man merker det- og lage berøringsfarlige eller brannfarlige situasjoner. En jordfeil varsler vil pipe hvis den ser en jordfeil, og en bryter vil kutte strømmen. Mer info om dette, og hvordan du enkelt søker etter jordfeil når bryteren slår ut- kommer i et annet innlegg.
  • Overspenningsvern beskytter de elektriske komponentene i huset ditt hvis høye spenninger oppstår som følge av lyn eller feil i det elektriske nettet utenfor huset ditt.
  • Automatsikringer: enkelt å bruke, og gir mye bedre beskyttelse både mot berøringsfare og brannfare. Automasikringer kutter strømmen når den blir for høy – slik den blir ved kortslutninger eller kapasitetsproblemer. De gamle skrusikringene har en dårligere statistikk på dette, og hvis høye strømmer ikke kuttes kan det føre til brann. I et skap med automatsikringer vil man heller ikke kunne berøre spenningsførende deler, slik man lettere kan med skrusikringer. Da er det bare å stikke fingeren inn, når er sikring er skrudd ut… Selv om dette ikke er særlig smart, kan det skje ved et uhell.

I tillegg når man skal bytte sikringsskap i et eksisterende hus, burde man sette seg ned og tenke om noen sikringer har gått ofte det siste året….. Det kan være en pågående feil, som en elektriker burde se på, men det kan også være kapasitetsproblemer… EL-forbruker vårt øker og øker (dessverre) og man burde derfor vurdere om man skal dele opp en kurs i flere, en elektriker må da også legge opp nye kurser utenfor sikringsskapet- ved å dra strømkabler.

Noen installasjoner krever også høyere kapasitet, og man må øke bryterevnen til sikringene. Eks. varmepumpe som krever minst 40A sikringer.

Noen bilder av gammelt og nytt sikringsskap:

Skrusikringer er på vei ut.....

Et tryggere anlegg er installert med automatsikringer


This entry was posted in Energi - elektrisitet and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *