Byggestrøm

Etter å ha mottatt faktura fra Nettpartner på Byggestrøm, må jeg jo bare si at det jeg skrev under ikke gjelder. De sier på telefon at de kan gi en god pris, fordi de uansett får betalt for å trekke inntakskabel og dermed bare kan laske seg på denne. Vi blir glade og bestiller nettleie for 440 kr måneden eksl. moms + forbruk. Nettpartner gjentar kun disse prisene i svaret på e-post, men når de sender faktura har de tatt 4440 kroner inkl. MVA i til/frakobling… Så vær litt ops på dette.

Her følger det opprinnelige innlegget:

Men vi trenger byggestrøm- eller dvs. tilgang på en kabel og sikringer som tåler 63A, fordi en del anleggsmaskiner trekker strøm opp mot denne størrelsen. Vi sjekket ut priser på dette for litt siden. Vi endte med Nettpartner, fordi de også skulle stå for tilknytningen av huset til strømnettet. Hvilken entreprenør som kobler til strømnettet er bestemt av netteier Hafslund, og kontraktene for dette arbeidet legges ut områdevis på anbud. Så i vårt området er det for tiden Nettpartner som har denne kontrakten med ferdigforhandlede priser.

Nettpartner kunne derfor bruke kablene som etterhvert skal tilkobles permantet til huset, som en provisorisk kobling med byggestrømsskap.

Pris fra Nettpartner var: 440,- kr måneden for byggestrømsskap eksl moms + forbruk (vanlig nettleie og strømbetaling).

Andre priser vi hentet inn var følgende:

Fra Infratek: Montering og demontering: 4400,- +mva + Dagleie: 22,-+mva + Fastledd 1,- pr dag + Forbruk: 0,99,-+mva pr kWh

Fra Byggestrøm (www.byggestrom.no) var tilbudet: Opp og nedtak 4635,- og 21,-  dagleie – begge INKL mva + forbruk (strøm og nettleie)

Byggestrøm var derfor noe billigere, men tilbudet fra Nettpartner var helt klart best.

Under et bildet av Byggestrømsskapet (eller kalt 63A kasse av proffene)

Og strømkabelen som Nettpartner på andre siden av veien har dratt opp i masten og koblet til resten av strømnettet. Vår kabel er beskyttet av en skinne for å hindre skader fra brøytebiler, hærverk o.s.v..

 


This entry was posted in Energi - elektrisitet and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Byggestrøm

  1. Pingback: byggestrøm og isolasjon | Vi bygger hus i massivtre

  2. Pingback: Strømmåler, toveiskommunikasjon, strøm | Vi bygger hus i massivtre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *