Strømmåler – toveiskommunikasjon

I dag installerte Infratek strømmålere i huset vårt, og i morgen kommer Nettpartner og kobler oss på strømnettet. Siden vi har fått byggestrøm via vår egen strømkabel er det meste av Nettpartner sin jobb gjort. De skal kun koble oss fra byggestrømskapet til vårt eget inntaksskap (som vi må ha pga. hybel).

Strømmåleren har toveiskommunikasjon, dvs. at den selv sender inn våre strømmålinger til Netteier Hafslund. Vi trenger derfor ikke å lese av måleren selv. Den automatiske målingen skjer to ganger i uken. I løpet av de nærmeste årene er alle netteiere pålagt å bytte alle strømmålere til toveiskommunikasjon, så folk flest vil nok vite hva dette er om ikke så lenge.

Bakgrunnen for å innføre slike målere er å få ned effekttoppene, dvs. de timene i døgnet hvor alle bruker veldig mye strøm, ved f.eks. å ha ulike strømpriser i ulike timer av døgnet.

Under er bildet av sikringsskapet til utleiedelen, og den lille sorte antennen på toppen av skapet sender signaler til netteier via mobilnettet.

Sikringsskap med strømmåler og GSM-antenne på toppen


This entry was posted in Energi - elektrisitet and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *