Trekkerør til strøm og fiber er på plass

I juli ordnet det seg også med graving over veien, slik at trekkerør for fiber og strømkabler kom på plass. Bygger du nytt, og har en graver på tomten burde du legge strøm og fiber i bakken. Da får du en kabel inn til huset ditt, og ikke en ledning som henger i luften. Kabler er bedre sikret mot skader, og det ser penere ut. Graveren kan legge trekkerør for strøm og fiber tidlig i prosessen, så kan netteier og fibereier komme å trekke kabler og koble huset til resten av infrastrukturen når byggeprosessen nærmer seg slutten.

I vår gate er det tremaster på begge sider av veien, men strømledningene går på mottsatt side. Bildet under viser masten vi skal koble oss til. Det gule båndet indikerer at alle ledninger ovenfor leder strøm- til hus eller gatelys. Under det gule båndet er det signalkabler (telefon, Internett), TV-kabler eller fiber. Strømledningene i “vår” mast er sorte, fordi det er et isolerende lag rundt lederne (kobberet som leder strømmen), og man ser derfor ikke noe isoleringsskåler festet på masten – slik det ville vært hvis ledningene var blanke. Så lurer du på om du må grave over en vei for å koble deg til strømnettet- kan du f.eks. se etter gule bånd og/ eller isolatorskåler.

Strømledningene går alltid over det gule båndet

 

Bildene under viser traseen fra huset vårt, og bort til strømmasten.

 

Rør på vei ut av huset. Rødt er trekkrør for strøm, gult er trekkrør for fiber - som ligger rør-i-rør.

 

 

Veien har fått ny asfalt

 

Netteier i området ditt har krav til fremføring av kabelen. Vinkelene skal ikke være problematiske i forhold til svingradius på inntakskabelen. Lurt å tenke på hvis du planlegger krappe svinger på traseen.

Og bygges det flere hus, eller det er flere like rør – må man huske å merke hvor de går. Dette ser man godt på de gule fiberrørene. Dermed slipper installatøren som skal komme senere å gruble for mye på hvilket rør som går til hvilket hus.

Til sist må man vurdere å midlertidig tette rørene på kanten, slik at ikke dyr, vann eller grus og sand tetter røret.

På andre siden av veien kommer trekkerørene opp

 


This entry was posted in Energi - elektrisitet and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *