Balansert ventilasjon

God ventilasjon skaper et godt inneklima, og jo tettere husene er- jo viktigere er det med ventilasjon. Poenget med ventilasjon er at inneluften skal byttes ut, så det ikke blir større konsentrasjoner av uønskete stoffer og fuktighet i inneluften. God ventilasjon er f.eks. positivt hvis det er radon i huset ditt, eller du er en stearinlysfanatiker. Man kan også få filter i ventilasjonsanlegg som renser innluften (luften som er på vei inn)- fint i pollensesongen f.eks.

Naturlig ventilasjon er når luften strømmer gjennom huset av seg selv. Enten mindre planlagt gjennom vegger, tak, gulv eller lukkede vinduer. Eller mer planlagt gjennom ventiler og vinduer som åpnes. I de senere år har vi blitt mer miljøbevisste, og i et kaldt land som Norge benyttes veldig mye energi på oppvarming. Siden varme alltid overføres fra et sted med høy temperatur til et sted med lavere temperatur, aldri omvendt (termodynamikkens 2. lov) har det blitt påbudt med mer isolasjon og vinduer med lavere u-verdi, for at man ikke skal kaste bort så mye energi på å fyre for kråka. Det gies også støtte til tiltak som gjør at eldre hus holder bedre på varmen, eks. etterisolering. Men når man holder på varmen, holder man også på inneluften hvis man ikke også tenker på ventilasjon. 

Mekansik avtrekk (eks.Elektriske vifter) er vanlig på bad og kjøkken for å få matlukt og fuktighet raskt ut. Dette er ikke spesielt bra for miljøet- da varme også trekkes ut med stor hastighet- og vi fyrer på inne for å holde det varmt nok i huset. Ventiler uten elektrisitet slipper gjerne ikke ut like mye luft, og det ender ofte med at vinduer også må åpnes – og varmen forsvinner ut.

Balansert ventilasjon skal løse alle problemene nevnt over, og som jeg skrev i et tidligere innlegg er det “påbudt” i nybygg- siden det uansett krever utrolig mange kostbare løsninger for å omgå balansert ventilasjon. Det som er smart er at anlegget benytter varmen fra utluften (den varme inneluften som skal skiftes ut) til å varme opp den friske innluften (den kalde luften som hentes inn) i en varmeveksler der rørene møtes. Dette medfører energisparing, som er bra for lommeboka og miljøet ved at oppvarmingsbehovet i flere og flere bygninger senkes.

Ventilasjonsrørene som vi skal benytte i vårt hus har en diameter på 160mm i hovedstammen som går i skjult teknisk sjakt rett fra teknisk rom i kjeller og til 1. og 2. etasje. VVS-rør og El. stigekabler legges også her. Rørene som fordeler seg fra hovedstammen, og ut i rommene har en diameter på 125mm, til sammenlikning er standard for de største rørleggerrørene 110mm (avløp fra toalett) Planlegging av føringsvei for ventilasjonrør burde derfor komme tidlig inn i prosessen- så finner man lettere en måte å skjule ventilasjonsrørene. De fleste ferdighus og byggeprosjekter leveres med loft (flatt tak i 2. etasje)- og da legges ventilasjonsrør og takisolasjon på loftet. Skal man som oss ha takvinduer må man ha kompakt tak- dvs. isolasjonen følger taket og skjules ved et innvendig takpanel. Å skjule ventilasjonen i taket går derfor ikke. Man kan heller ikke skjule ventilasjonsrør i bærende innervegger, så alternativet er å lage noen ikke-bærende innevegger litt tykkere for å skjule ventilasjonsrør, eller man må kasse inn rørene, eller ha de synlige. En annen løsning er å ha kompakt tak på noen deler av 2. etasje- eks en loftsstue hvor man oppholder seg en del i våken tilstand (fint med høyere under taket og kanskje takvinduer), og kanskje har kaldloft på soverommene. Det er billigere med kaldloft fordi man legger isolasjon over en mindre flate, og man får også skjult et ventilasjonsnalegg.

Vi velger å kasse inn ventilasjonsrørene på 125 mm, siden vi ikke ser noen løsning for kaldloft eller å skjule rørene i veggene. I tillegg har vi hittil bestemt oss for å ikke koble kjøkkenviften på ventilasjonsanlegget. Det er flere som har fortalt oss at det raskt samler seg fett i anlegget fra matlagingen, og tetter filter o.s.v. Men skal sjekke dette mer ut, før vi bestemmer oss for løsning her.

Mange er kritiske til balansert ventilasjon i bolighus, fordi sysemet trenger en del vedlikehold for å fungere optimalt f.eks. hyppig bytte av filter. I tillegg har noen “smarte” eller kanskje man skal si frekke leverandørene av ventilasjonsanlegg dyre abbonementer på nødvendige deler. Så for at anlegget skal funke bra, må man f.eks. skifte filter ofte- og det koster penger- siden man bare kan bruke filtrene fra leverandøren på sitt anlegg. Uten at jeg har spesiell erfaring med dette, kan det sikkert være lurt å sjekke hvilke avtaler leverandørene har på vedlikeholdsprodukter.

Det gies ikke støtte til å innstallere balansert ventilasjon i nybygg, men ønsker man å innstallere det på et eksisterende hus får man støtte. Sjekk Oslo kommune- ENØKetaten eller Enova.


This entry was posted in Energi - oppvarming, Miljø og inneklima and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *