Borring av energibrønn

Vi er nå i gang med borring av energibrønn. På den måten får vi varmet opp huset vårt med bergvarme- varmen på vann 150 meter nede i jorden. Siden vannet holder en tilnærmet lik temperatur gjennom hele året, kan vi enkelt dimensjonere væske-vann varmepumpen vår til å takle både husvarme og varmt-tappevann. En klar fordel i forhold til luft-vann varmepumpe.

Siden det skal bygges to nye hus, og det er et eksisterende hus på tomten, borrer vi tre energibrønner. I det eksisterende huset skal en oljefyr erstattes. Det er positivt for miljøet både lokalt og globalt. Det merkes best lokalt da, og i følge min far som bor i det eksisterende huset- er det mye bedre luft enn på 60-70-tallet. Da oljeforbruket i Norge var mye høyere pga. lave priser. Etter oljekrisen i 1973 (da kongen tok t-banen) gikk mange over til elektrisk oppvarming, på grunn av høye priser. Nå ser vi det samme skje med elektrisitet. Forbruket i Norge har økt, og dermed øker prisene betraktelig. Norge må faktisk importere masse strøm selv om elektrisitet fra fornybar energi (vannkraft) er en stor naturressurs i landet (akkurat som olje). Forbruket i Norge er altfor høyt, og det kommer av at høyverdig elektrisistet kastes bort på oppvarming, og at mannen i gata har vært ganske dårlig til å tenke smart på sitt strømforbruk. Det er veldig bra for miljøet hvis Norge kan eksportere mer elektrisitet, og det er helt klart veldig bra for den norske statskassa. Derfor gjør vi det eneste riktige! Vi satser verken på olje eller elektrisistet til oppvarming. Vi benytter et av jordens fornybare varmelagre som ikke kan brukes til noe annet enn varmeoverføringer, og det føles veldig bra! Når vannbåren varme i tillegg gir et godt inneklima, får vi i både pose og sekk. Se ellers mitt tidligere innlegg om vannbåren varme.

Under kan du se bilder fra borringen. Utstyret som benyttes er et stort strømaggreat, vann fra utekranen i hagen og selvfølgeig en borrerigg hvor borrerøret blir lengre og lengre, ved at det forlenges stykkevis. Det er to arbeidskarer på jobb. De har hørselsvern og fluktstol. En styrer riggen, og en setter inn et nytt rør hver gang det forrige er nede i jorden.

 

Borreriggen med borrerørene som settes inn stykkevis, og arbeidskarene i fluktstolene sine 🙂

Det ferdige borrehullet til høyre i bildet, og ellers masse fint borreslam. Som er perfekt i bunnen av en byggegrop, men ellers en arbeidsøkt og fjerne fra byggeplassen

Ferdig borrehull


This entry was posted in Energi - oppvarming and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *