En god dag i husbyggingsprosessen

En husprosess består av både nedturer og oppturer, og i går var en veldig bra dag!

Det eksisterende huset på tomten fikk innvilget ENØK-støtte for å erstatte oljetank og oljefyr, med et nytt væske-vann varmepumpeanlegg. Så nå er vi klare for borring av energibrønn til uken. Jeg er veldig imponert over behandlingstiden i ENØKetaten i Oslo kommune.

Vi hadde også et lovende møte med en veldig spennende leverandør av massivtre- elementer og montasje. Så nå vil mest sannsynlig montasje av huset skje i august! Det er kun en måneds forsinkelse, og det er over all forventning. Mer informasjon om dette kommer når ting forhåpentligvis er i boks.

Jeg jobber med et innlegg om massivtre, som skal publiseres veldig snart. Det er stor interesse blant potensielle husbyggere. Det merker jeg med denne bloggen, fordi jeg får en del henvendelser på mail. Så jeg skal få skrevet ferdig innlegget raskt. God helg så lenge!


This entry was posted in Energi - oppvarming, Søknadsprosesser and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *