En oljefyr takker for seg

Dette er et godt eksempel på hvordan vannbåren varmeanlegg er fleksible i forhold til hvor du kan hente energi til oppvarming. I huset til mine foreldre har tappevann og vannet i radiatorsystemet blitt varmet opp av en oljefyr og en EL-kjel i årevis. Man har kunnet bytte på ut fra hva som er billigst av olje og elektrisitet. Nå skal oljefyren byttes ut og varmen hentes fra bergvannet, som holder stabil temperatur hele året. En væske-vann varmepumpe kan utnytte varmeenergien i bergvarmen, og ved hjelp av litt elektrisitet varme opp tappevann og radiatorvann. De kunne også valgt solfangere eller en biokjel, men siden det allikevel skulle bores energibrønner til de nye husene var det greit å velge dette. Derfor skal endelig en av energibrønnene som kom på plass før sommeren komme til nytte- før fyringssesongen starter. Den godt brukte oljefyren er sagd i stykker, og båret ut i biter. Og en ny Bosch varmepumpe på 230kg kom tilslutt ned kjellertrappen. Det er fint å bidra til mindre utslipp, og i stedet benytte bergvarmen som finnes under jorden. Les mer om vannbåren varme og energibrønn her. Eller på naturvernforbundet sin side www.oljefri.no

 

Ellers kan jeg jo bare anbefale å få inn fastpris fra flere rørleggere for å sammenlikne priser. Noen vil kanskje si at de ikke kan gi fastpris, og vil ha det på timer… Men dette er standard arbeid med lite risiko, så en fastpris burde ikke være noe vanskelig. Husk å få med i prisen at de fjerner oljefyren, og avhender den til godkjent mottak. Så burde du også forsikre deg om at de har kapasitet- spesielt hvis fyringssesongen nærmer seg. Så avtal tidspunkt for montasjen før de vet at de får jobben 🙂 Når du har en leverandør og et kjent pristilbud, må du få et effektskjema fra rørleggeren slik at du kan søke om støtte hos Enova eller kommunen din. Søknaden må godkjennes før du bestiller jobben, men i Oslo kommune dette veldig raskt.

Varmepumpen er på plass, og nye kobberrør begynner å komme på plass.

Varmepumpe på plass- ventiler og kobberrør i montasje

Skrotbilder av den gamle oljefyren.

Skrot på vei til godkjent søppelmottak. Ventiler, rør, en del elektronikk, tanklokket med mer

skrot 2

 

Selve innholdet i tanken

Slik ser det ut når oljefyren er borte


This entry was posted in Energi - oppvarming and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *