Energibrønnene ferdig – bilder

I dag avsluttet Myhre borringsarbeidet på tomten. Resultatet er tre energibrønner. Til de to nye husene er det borret 150 meter, da dette blir lavenergihus. Til det eksisterende huset som er fra 1956, med en langt dårligere energiklasse, ble det borret 220 meter.

Hvorfor vi borrer energibrønn kan du lese mer om på disse linkene:
http://ragnhildmarie.com/om-huset/
http://ragnhildmarie.com/husbygging-i-oslo-energi-inneklima/vannbaren-varme-hvilken-varmekilde/

Under følger bilder fra prosessen. Som bildene fra det eksisterende huset viser blir hagen ødelagt rundt borrestedet, og det produseres en del borreslam som vi skal flytte til byggegropa. Borringen startet ca en meter nede i bakken, slik at kollektorslangen skal bli liggende under bakken når arbeidet er ferdig. Kollektorslangen inneholder frostvæske, og det er denne væsken som henter varmeenergi fra fjellvannet i borrehullet. Energien avgis til væsken i varmepumpen, og ved hjelp av litt elektrisitet heves temperaturen på væsken inne i varmepumpen. Deretter blir denne varmeenergien avgitt til sentralvarmeanlegget i boligen, og man får gulvvarme og varmtvann.

Noen bilder under:

Borring til eksisterende hus. Det er gravd litt før borringen starter, for å få toppen av kollektorslange under bakken

Nytt rør settes inn for å borre enda dypere

Det er lurt å borre før man bruker alt for mye tid på hagearbeid 🙂 Men det er mange bruksområder for borreslammet.

Kollektorslangen titter opp.

Avsluttende arbeid med kollektorslange. Borrehullet tettes rundt slangen

Ferdig tettet borrehull med kollektorslange til vårt nye hus


This entry was posted in Energi - oppvarming and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Energibrønnene ferdig – bilder

  1. Pingback: Bytte sikringsskap | Vi bygger arkitekttegnet hus i massivtre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *