Kostnad Væske-vann varmepumpe nytt hus

Aller først må jeg ramse opp de utrolig fordelene med vannbåren varme og væske-vann varmepumpe. Skal du bygge nytt burde du bruke penger på gulvvarme. Det er utrolig mye mer lunt enn punktvarme! Varmekabler burde du ikke legge, da får du ingen energifleksibilitet OG man burde ikke benytte elektrisitet til oppvarming. Elektrisitet er høyverdig energi, og verdensforbruket må ned. I andre land er man mye flinkere til å spare enn Norge, så her har vi mye å lære.

Varmesystemet vårt kostet oss følgende:

  • Gulvvarmeanlegg:  179 000 kroner inkl. MVA (ca. 94.000 gikk direkte til varmepumpen)
  • Boring og etablering energibrønn: 55 400 kroner inkl. MVA (169 meter boring)
  • Tilskudd ENØK-etaten Oslo kommune: 21 000 kroner
  • Våre kostnader: 213 400 kroner

I tillegg kom det noen utgifter for armeringsnett i første etasje, som vannrørene ble festet til. Men det er verdt hver eneste krone! Et annet varmesystem vil også koste en del kroner, og nå vil vi alltid ha lave varme og varmtvannsutgifter. Og vi har god miljøsamvittighet.

Bilder av varmeanlegget ser du her, og i neste innlegg får du på å skifte ut en oljefyr med en væske-vann varmepumpe, siden dette ble gjort i eksisterende hus på tomta.

 

 


This entry was posted in Energi - oppvarming, Miljø og inneklima and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *