Vannbåren varme- hvilken varmekilde?

Denne er til Helene som tok seg tid til å gi oss mange gode tips (ikke minst BNbank), og som snart flytter inn i sitt flunkende nye hus i Asker.

Vi skal ha vannbåren varme, fordi det gir et mye bedre inneklima i forhold til panelovner (ikke støvbrenning), og det bruker mye mindre elektrisistet enn panelovner – og som du kanskje har skjønt er jeg ordentlig deppa over all den elektrisiteten som kastes bort på oppvarming i dette landet. Så dere har virkelig valgt rett for å varme opp huset deres.

Når det gjelder varmekilde som benyttes for å varme opp varmtvann og vannet som går rundt i huset, er de miljøvennlige mulighetene varmepumpe, pelletskjel, biokjel, solfangere og vedovn. Du spør om væske-vann eller luft-vann, og jeg skal gi deg noen fordeler og ulemper.

Væske- vann er helt klart å foretrekke. Årsaken er at man borrer hull med en kollektorslange mellom 100 og 250 meter ned i jorden. Her har kilden man tar varme fra en høy og stabil temperatur hele året. Derfor er væske-vann varmepumpe en veldig stabil varmekilde for huset ditt, med høy kapasitet både for husvarme og varmtvann. I tillegg ser man lite til installasjonen utendørs, og man hører ikke noe støy. Den er derfor godt egnet hvis det er kort avstand til naboen din, eller den er plassert ved ditt uteområdet. Driftsikkerheten regnes som høy, men har fått tips om at det også er lurt å ha en ekstra akkumulatortank- som en ekstra lagring for gulvvarmen. Dermed starter ikke varmepumpen like ofte, og dette påvirker levetiden på varmepumpen (gjelder alle type varmepumper) Antall meter som må borres beregnes av varmepumpeleverandøren, og jo større ytelse på varmepumpen jo dypere må det borres. Dessverre er det veldig høye investeringskostnader for denne varmepumpe-typen. I tillegg blir det ved borring en del borreslam som må fjernes. Dette slammet stivner ganske fort, og er derfor veldig genialt å ha i bunnen av en byggegrop…. Men det er jo litt sent i deres tilfelle, og dere må derfor ta det med i økonomiberegningen at slammet må fjernes fra byggeplassen.

Når det gjelder luft-vann varmepumpe, så er den en del større enn en luft-luft varmepumpe (som du sikkert har sett flere ganger) og den bråker en del mer. Derfor burde man ha en lur plass å plassere varmepumpen, som ikke forstyrrer naboer eller enn selv. Det er også krav til støynivå som må tilfredstilles. Om sommeren vil den ofte bare benyttes til varmtvann så da starter den jo sjeldnere, og er mindre sjenerende. Den lager også en del viberasjoner, så den må festes på et stativ- og ikke rett på ytterkledningen. Den trenger et overbygg, men kan også skjules litt med noen planker i forkant, bare det er nok luftgjennomstrømning. Det største problemet med luft-vann varmepumpe er den lave temperaturen om vinteren. Kilden man tar varme fra (uteluften) vil ikke være tilstrekkelig til husvarme og tappevann- når behovet er størst. Derfor er det helt nødvendig med en annen oppvarmingskilder også, eks. vedovn. Noen vi kjenner har montert luft-vann varmepumpe, de hadde fått anslått at de sparte 60.000 kroner på dette i forhold til væske-vann, så det er en lavere investeringskostnad.

Vi har gått for et tilbud med pris på 179.000 kroner inkl. MVA for et komplett innvendig anlegg, med termostater, varmepumpe, rør, fordelinger og ekstra akkumulatortank. I tillegg kommer borring av energibrønn inkl. kollektorslange og MVA på ca. 51.000 kroner. Tror vi har “glemt” røret som skal kobles mellom toppen av brønnen og varmepumpen inne, men ellers har vi nok det meste. Entreprenør er Holtefjell VVS som holder til i Drammen. Har fått et veldig godt inntrykk av de. Kontaktperson er Øivind Syvertsen. Enøk-tilskudd fra kommunen ligger på ca. 20.000 kroner.


This entry was posted in Energi - oppvarming and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Vannbåren varme- hvilken varmekilde?

  1. Pingback: Energi og inneklima, energikilde, varmekilde, varmepumpe, varme | Vi bygger arkitekttegnet hus i massivtre

  2. Pingback: Vannbåren varme er bra - legging av rør | Vi bygger arkitekttegnet hus i massivtre

  3. Pingback: erstatte oljefyr med varmepumpe | Vi bygger hus i massivtre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *