Lekting og lufting på tak

Har tidligere skrevet om takplatene som skal brukes, og innlegget tak  viser snitt for hvordan taket bygges opp.

Takbordene (lektingen) og takplatene er nå montert, og for snekkeren gjenstår et lag med takpapp- som ble levert på byggeplassen i dag. Deretter er det klart for Blikkenslageren. Han gjør båndtekkingen med stålplatene og arbeider med takrenner og snøfangere. Før båndtekkingen starter må takrennene monteres, og pipe hvis man trenger det. Andre rør som skal gå gjennom taket – eks. lufting for VVS-rør og inntak/ uttak for ventilasjonsrør burde også være på plass. Båndtekkingen skal jo tette taket fullstendig, og alt som kommer i ettertid blir vanskligere å få helt tett.

Noen bilder av takarbeidene under. Det første er når lektingen nesten er ferdig. Årsaken til lekting er å få et luftrom mellom isolasjonen og det ytterste takdekke. Taket er veldig vær- og snøutsatt, og derfor må det ytterste takdekke være helt tett. Taket er også “hard belastet” fra innsiden, fordi varm luft stiger inne i huset, og treffer taket. For å slippe kondensproblemer må man ha et luftrom mellom isolasjonen og den kalde luften på utsiden. Har man et kaldloft er luftrommet på loftet- som kun kan benyttes til oppvarming. Vi ønsket oss takvinduer, og derfor måtte vi ha et varmttak eller kompakttak hvor isolasjonen følger yttertaket. Lektingen skaper et luftrom mellom isolasjonen og laget med takplatene/takpappen/båndtekkingen. Og siden isolasjonslaget er diffusjonsåpent slippes fuktigheten ut – i stedet for at kondensen skjer i taket eller i isolasjonen. Luftingen over tak er vist i innlegget tak og i et bilde lenger ned i innlegget.

Lektingen er snart ferdig

Montasje av takplatene er i gang

Montasje av takplatene er i gang

Torsdag var snekkerne ferdig med OSB-platene.

Ferdig med osb-plater

Nå skal det legges takpapp, før båndtekkingen starter. Takkpapp ble levert på rull på byggeplassen i dag. Denne takpappen er en ekstra sikkerhet for båndtekkingen. Det er flere typer takpapp- noen kan benyttes som alene som det ytterste sjiktet, mens typen vi legger ikke er sterk nok til det.

Takpapp levert på rull på byggeplassen i dag

Luftingen over taket skal ivaretaes, og det er avstand mellom takplatene (OSB-platene) på hver side av mønen. Slik som vist i snittet i tak

 

Taklufting på toppen. Avstand mellom takplatene på hver side av mønen

 


This entry was posted in Miljø og inneklima, Takarbeider and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Lekting og lufting på tak

  1. Pingback: Båndtekking | Vi bygger hus i massivtre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *