Bevar Grøftekantene – små grønne lunger

Grøftekanter er viktigere enn man tror. Så bevar grøftekantene, de små grønne lungene 🙂

Regnvann og smeltevann blir tatt opp av grøftekantene, og “elvene” som renner gatelangs blir mye mindre. Dette hindrer vannskader på gårdsplassen din, eller naboen lengre ned i gaten- enten du har asfalt, brostein eller grus. Jord og sand tar opp noe vann, og er det i tillegg gress og andre planter i kanten hindrer røttene regnvannet i å dra med seg underlaget. Derfor burde man ha fine, grønne grøftekanter UTEN kantstein.

På byggeplassen har vi en midlertidig parkeringsplass der det snart skal bygges en ny garasje til det eksisterende huset. Det er fjernet en del vegetasjon, men planen er å få grøftekanten tilbake når garasjen er bygget. Vi så straks hvordan dette forandret det som er igjen av gårdsplass, da det raskt dannet seg en “grøft” i brosteinen.

Vår gårdsplass etter at grøftekanten er borte, og erstattet med grus for en midlertidig parkeringsplass

Grøften som er dannet pga. vegetasjonen som er erstattet med grus ovenfor gårdsplassen

 

På andre siden av veien har naboene fått problemer etter at en utbygger kjøpte to tomter øverst i veien. Fire leilighetskompleks ble satt opp, og det ble laget betongmur ut mot gaten. Naboen nedenfor fikk da trøbbel, og la kantstein rundt sin grøftekant. Det ser fint og ryddig ut, men dessverre sender det en stor elv til neste nabo ved regn og snøsmelting. Nå er naboen som er nummer tre i rekka i ferd med å gjøre det samme. De skal legge kantstein, og bildet viser at den korte hindringen de satte opp aller først, har beskyttet grunnen rundt garasjen deres. Bildet er dessverre ufokusert.

Vannskadd grøftekant, men den lille kantstein sperrer som er satt opp har virkelig gjort jobben sin.... (beklager dårlig bildet)


This entry was posted in Terreng, graving og fundament and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *