Grunnmur i sprøytebetong og prosjektering på husene

I dag kom den lille gravemaskinen tilbake til byggeplassen, og det betyr at noe er på gang…. Graveentreprenøren har meldt at de skal utføre de siste forberedelse til grunnmursarbeidet, som skal starte mandag 6. juni – og det er jo ikke lenge til….

Grunnmuren vår skal lages av Nordisk Sprøytebetong. Deres hovedprodukt er grunnmurer, og de leverer 300 stykker i året- og er godkjent av Sintef. Så vi får håpe det er god kvalitet. De bruker tre dager på å lage en grunnmur, og etter dette følger en periode med tørking.

Deres metode skal være veldig bra med tanke på kjeller og kondens problematikk (i følge Nordisk sprøytebetong) Da grunnmuren under terreng isoleres med inntil 165 mm isodren utenfor drensplaten. Dermed kommer nullpunktet i isolasjonen (der varm og kaldluft møtes) langt ut i konstruksjonen. Isolasjonsplatene som benyttes under terreng er også mer ”pustende” enn det som har vært benyttet tidligere, og alt dette skal hindre kondens. Skrevet om kondens før, men det er altså når varm luft møter en kald overflate og blir til vann- og dette vil man helst at skal skje et sted som fører vannet bort- eks. lengst ut i den drenerende ytterisolasjon. Nordisk sprøytebetong stiller også krav til drenering i grunnen, og kapillærbrytene lag (=sjikt i bygningsdel som skal hindre at det dannes små “ganger” med vann fra yttersjikt eller fra grunnen) Så vi får bare satse på at vi får en veldig bra grunnmur!

En del av grunnmuren kommer også over terreng, og her er kravet til nullpunktet mindre kritisk, da konstruksjonene ”puster” på en annen måte. Men skal sjekke ut dette litt til mer, spesielt når jeg leser Byggforskserien 523.111 som anbefaler utvendig isolasjon på betonggrunnmurer også over terreng, og en tynn fuktbestandig plate på utsiden av isolasjonen.

Ellers er det veldig mye prosjektering som foregår i kulissene nå, og slikt ser man ikke på byggeplassen. Så akkurat nå virker det som det er lenge siden noe har skjedd i prosessen, og det blir veldig fint når vi får produksjonstegninger til godkjenninger. Prosjekteringen er utrolig viktig, ikke bare for plassering av innvendige vegger. Det aller viktigste er detaljtegninger for de kritiske punktene i huset – var inne på mønebjelkene i forrige innlegg, og ellers er f.eks. overgangen mellom grunnmur og massivtreelementer et kristisk punkt, og overgangen til ytterkledningen og takdekke. Her er det f.eks. viktig med god luftig, men det kommer jeg tilbake til i senere innlegg.

 


This entry was posted in Terreng, graving og fundament and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Grunnmur i sprøytebetong og prosjektering på husene

  1. Pingback: Status i midten av juli | Vi bygger arkitekttegnet hus i massivtre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *