Jordledning og drensrør


Tilbakefyllingen er i gang, og terrenget rundt huset tar form. Siden jeg gleder meg til hagearbeid er det moro å se hagen ta form. Man kan så smått planlegge litt for neste sommer.

Jordledning må på plass før tilbakefylling. I de fleste boligområder i Norge er det elektriske systemet 230V IT-system, og dette medfører at boligene skal ha sitt eget jordingssytem. For vårt hus er det lagt en uisolert kobberleder rundt hele huset, og det er fint at den nå er dekket til- siden kobber er et dyrt materialet og derfor utsatt for tyveri.

Bildet under viser jordledningen slik det så ut for noen uker siden. Den skal ikke ligge i pukk (slik som på bildet) fordi pukk er isolerende og dette er det motsatte av jording. Det beste er å legge jordledningen i jord, gravd ned minst en meter slik at den ikke ligger et sted som utsettes for frost (da blir motstanden større) Elektrikeren må dokumentere at overgangsmotstanden er lav nok, slik at jordstrømmer som oppstår ved jordfeil går i jordlederen i stedet for ledninger inne i huset ditt- Det siste kan føre til farlige situasjoner som brann og berøringsfare. Bildet under viser jordledning

Jordledning inn i huset

 

Drensrør er også på plass før tilbakefyllingen starter. Drensrøret er sort, og vises på bildet under. Dette er grunnen til at trekkrør for strøm er røde, slik at man ikke skal ta feil ved en senere anledning.

Tilbakefyllingen er i gang og drensrøret er synlig nederst på siden

 

 

 

 

 

 


This entry was posted in Energi - elektrisitet, Terreng, graving og fundament and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *