Pukk og singel under grunnmuren

I går var det aktivitet på byggeplassen igjen. Arbeidet med å legge grus under det ene huset er mer eller mindre ferdig. Dette har flere formål. Hovedsaklig er det for drenering, men det skal også hindre tele og gi en jevnt grunn under grunnmuren. Pukk legges først, deretter singel for avretting, siden dette er mindre/ finere steiner.

Tele oppstår i jord når temperaturen er under frysepunktet såpass lenge at jordlaget fryser (wikipedia) Når det er tele i bakken hindrer dette smeltevann fra å renne ned i grunnen, og bli ledet bort av dreneringssystemet. Derfor er det viktig at tele ikke oppstår under eller rundt boligen din, og pukk hindrer dette.

Pukk lager også et dreneringsystem under og rundt huset- noe som er viktig for å hindre lekkasje og vannskader i grunnmuren. Vannet styres under huset, i stedet for å lage trykk på grunnmuren som tilslutt kan få sprekker og deretter lekkasje. Samtidig har singel og pukk egenskaper som gjør at vannet ikke klarer å skylle det med seg. Det er for tung for å skylle bort, samtidig som det lager kanaler for vannet.

Bildene under viser prosessen med singel i byggegropa. Den brede kanalen er for VVS-rør, og den oransje dingsen er en radonbrønn levert av Nortett. Mer om radon i et innlegg som snart er klart.

 

Pukkarbeidene er såvidt påbegynt. Man kan tydelig se VVS-kanal

 

Arbeid pågår - gravemaskinen henter pukk, mens høyder måles og pukken skuffes fint på plass.

Pukk/ singelarbeidene mer eller mindre ferdig på det ene huset

Radonbrønn - mer info kommer i et annet innlegg

 


This entry was posted in Terreng, graving og fundament and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Pukk og singel under grunnmuren

  1. Pingback: Radon, nybygg, eksisterende hus, bygge hus, husbygging, radonbrønn, radonsperre, undertrykk i byggegrop | Vi bygger arkitekttegnet hus i massivtre

  2. Pingback: gulv på grunn, isolasjon, byggegrop, | Vi bygger arkitekttegnet hus i massivtre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *