Sprenging

I går startet vi med sprengearbeidene. Det viste seg å være to “fjellrygger” under jorden. Den ene (og høyeste) hadde vi avdekket på prøvegravingen. Den andre kom litt mer uventet på oss, men heldigvis blir det ikke like mye sprenging på denne.

Siden nabokonflikter er en stor fritidssyssel for mange i dette landet, var det en ingeniør her noen dager i forkant og satte ut to rystelsesmålere. Disse målerne blir kun åpnet hvis noe blir skadet av sprengingsarbeidet, eller noen hevder at de har fått en skade på sin eiendom. Ved å måle rystelsen på grunnen finner man raskt ut om sprengningsfirma har holdt seg til reglene, og ikke tatt i for kraftig. Hvis sprengningsfirma ikke har gjort noe galt, og rystelsen i utkanten av anleggsområdet ikke har vært spesielt stor, vil skader på et nabobygg skyldes dårlig forfatning på bygget- eller de var der kanskje før sprengingen….. Firma som eier rystelsesmålerne har også videofilmet grunnmuren til den nærmeste naboen. På den måten får vi dokumentert forfatningen av naboeiendommen før sprenging.

Bildene under (fire stykker) viser dynamitt-mannen i aksjon. Han brukte den oransje riggen til å borre hull ned i fjellet. Deretter brukte han en ladestang (minner om en fiskestang) til å senke dynamitten ned i hullene. Over dynamitten la han singel, og over dette igjen la han sprengmatter – som ligner på gamle bildekk. Dermed brukes kreftene fra dynamitten til å lage sprekker i fjellet i stedet for å forsvinne opp i luften. En ulende alarm ble satt på, før det ristet i vegger og tak når dynamitten ble antent. Det kom mye røyk under sprengemattene, og da de ble fjernet var en stor del av fjellet blitt til små biter.

Borrerigg for å få hull til dynamitten

 

På bildet over festes de røde dynamitt-rørene til ladestangen

 

 

Singel legges ned i hullene over dynamitten

Sprengemattene legges på plass


This entry was posted in Terreng, graving og fundament. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *