Tilbakefylling ferdig

I morgen starter Montasje AS! De skal måle fundamentene og montere bunnsville. Bilder følger i morgen..

Tilbakefylling og terrengarbeider er mer eller mindre ferdig. Det er greit å ha en plan på dette når man bygger massivtrehus, siden det benyttes kraner når massivtreelementene monteres. Kranene må kunne stå støtt, og derfor må det legges en plan for tilbakefylling.

Sprøytebetongen er som tidligere nevnt dekket av isodren mot tilbakefyllingsmassen. Garasjeveggen i betong, og noe utemurer i leca og murpuss er dekket av knottplast. Isodren og knottplast er viktig for drenering og fuktbeskyttelse, slik at vann ikke trenger inn i kjelleren, garasje eller skader muren.

Vi har også klart små firkantede fundamenter siden det er en utkragning på huset mot hagen. Utkragningen må støttes av søyler, som igjen må fundamenteres i bakken. Bildet ser du under, og dette er en av grunnene til at utkragninger er dyrt. Ref dette innlegget.

Følger mange bilder under, men først ser dere fundamentene for søylene.

Små firkantforskalinger fylt med betong. Søylefundamenter

Før og etter tilbakefylling bak garasjeveggen

Før tilbakefylling. Betongvegg er beskyttet med knottplast

Etter tilbakefylling:

Etter tilbakefylling

Lastebil med tilbakefyllingsmasse, minigraver, dumper og “helikopter” ble brukt i tilbakefyllingen.

Minigraver og lastebil med masse.

Dumper og “helikopter” som komprimerer og glatter ut underlaget

"helikopteret" ser man bare såvidt

 


This entry was posted in Terreng, graving og fundament and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *