Tilbakefylling i gang – kum for energibrønn

Nå venter vi på leveransen av resten av massivtre elementene. Leveransen kommer fra Montasje AS den 15. september, og de står også for montasjen av Nur-Holz elementene. Graveren har tilbakefylt masse på en side, slik at tømreren kan starte forskaling for støping av garasjevegger. Mellom de to husene skal vi ha en felles garasje, med plass til to biler. I tillegg skal vi ha tilsammen fire oppstillingsplasser på gårdsplassen.

Graveren har også gravd ferdig grøft for VVS rør ut til veien, og rørleggeren har lagt rørene. Her gjenstår graving i veien fordi vann- og avløpsnettet ligger på andre siden av veien, og da trenger man skiltplaner, kabelpåvisninger o.s.v.

Når tilbakefyllingen starter burde planene for terrenget spikres. Lysgroper og annet må også bestemmes. Vi har f.eks. fått pris på en kum som skal etableres over energibrønnen. Kummen skjules under bakken, men oppstår det en feil i energibrønnen er det veldig enkelt å få tilgang- uten å måtte fjerne flere meter med masse. Kummen kommer på 7.162,- inkl. mva, så da var valget enkelt.

Skisse av kummen ser du under:

Skisse av hvordan kummen blir i terrenget

Bilde av kummen før den var kommet på plass

kum

 


This entry was posted in Energi - oppvarming, Terreng, graving og fundament and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *