Bindingsverk for kjellervegger ferdig

Nå vil bloggen oppdateres hyppig igjen, og mye har skjedd i siste halvdel av juli. Det mest synlige er at bindingsverket for kjellerveggene er satt opp. Siden kjellerveggene hovedsaklig kommer under jorda, er de ikke i massivtre. Etasjeskilleren mellom kjeller og 1. etasje er i massivtre, og skal leveres 11. august.

Når betongsålen var ferdig i begynnelsen av juli, syntes jeg huset så veldig lite ut. Grunnflaten er på ca. 75 m2. Når man nå kan “gå inn i” kjelleren virker huset utrolig mye større, så det er rart hvordan bindingsverket endrer opplevelsen. Under er mer informasjon og flere bilder av bindingsverket.

Deler av bindingsverket for begge husene

 

Når bindinsverket er satt opp ser man også størrelsen på vinduene og dørene – siden det selvfølgelig lages åpninger her. I kjelleren skal vi ha en utleidedel, og det er fint å se at vinduene er såpass store at lyskvalitetene i leiligheten blir bra. Entreprenøren var ikke helt fornøyd med lysgropen som måtte lages for det ene vinduet, men vi syntes det er viktig å lage et godt bomiljø for fremtidige leietakere – og ikke innsnevre til det absolutt nødvendige. Det er også omtalt parkeringsplass til leietaker  tidligere.

Inngangsdør og det ene vindu til utleiedel. Vindu har dimensjon på 2 X 1,2 meter

Det andre vindu som skal til utleiedelen. Dimensjon 2 X 1,1 meter, som medfører at det må etableres en ganske stor lysgrop.

 

Alle ytterveggene i huset er bærende. Stenderene har en bredde på 15 cm. I tillegg går det to vegger på tvers av huset. De har bredde på 10 cm, men står tettere en stenderene i ytterveggene. Disse inneveggene er derfor også bærende. Den ene veggen på tvers skal skille mot utleiedelen, og det er derfor satt opp to rekker av stendere nesten inntil hverandre. Den ene skal være lydvegg. Men for å dempe viberasjonsstøy mellom utleiedel og bolig er det avstand mellom de to stenderrekkene. Det er også laget en liten “kløft” i betongstøpen, og i massiv elementene som kommer snart .

 

Bærende vegg som også skal sørge for god lydisolasjon til utleidedelen. Tykkelsen på bindingsverket er tilsammen 20 cm. Begge de vertikale plankerekkene bygger opp bindingsverket for veggen

 

Bindingsverk for bærende vegg tvers gjennom huset har tykkelse 10cm, men stenderne står tettere enn i ytterveggen. Kun plankerekken til venstre er del av veggen


This entry was posted in Kjeller and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *