Etasjeskiller i massivtre – fra Martinsson

Montasje av etasjeskilleren mellom kjeller og 1. etasje kan du se bilder av her. Årsaken til at valget falt på en annen massivtre- leverandør enn for resten av huset er flere:

 • – Da Holz100 gikk konkurs i april var vi veldig usikre på leverandør, men for å få til bygging i 2011 fant vi raskt en leverandør av etasjeskiller.
 • – Etasjeskilleren måtte uansett leveres før resten av huset pga. montasje før sprøytebetongen
 • – Før sommeren var det ingen norsk produsent som produserte krysslimte elementer.
 • – Martinsson er store og gir raskt tilbud, og har fabrikk-kapasitet

Hvorfor vi ønsket etasjeskilleren i limte massivtreelementer i stedet for elementer med dybler (som for resten av huset) eller i tradisjonelt bjelkelag (ikke massivtre):

 • – Krysslimte elementer har bedre statiske egenskaper enn dyblede, skrudde, spikrede elementer, og i dette tilfelle var det lengste spennet på nærmere 8 meter. Riktignok er dekke understøttet på midten, men skulle man valgt et annet element eks. dyblede- slik vi skal ha på resten av huset- ville dette blitt tykkere (konsekvenser for takhøyden i 1 etg), dyrere og det er mulig man måtte hatt en ekstra bærevegg.
 •  – Det er rimeligere (konkurransedyktig) enn tradisjonelt bjelkelag og spesielt hvis det skal være et lydisolerende etasjeskille som her med hybel i kjelleren. Bilder lengre nede i innlegget viser dette.
 • – God påvirking på inneklimaet fordi massivtre har den egenskapen at det kan oppta og avgi fukt og varme, og dermed være med å skape et godt inneklima.
 • – synlig tre i taket i kjelleren – her skal vi kun lasere så er overflaten klar. Vi syntes synlig tre er fint, og spesielt siden overflaten på kjellerveggene blir gipsplater.
 • – Massivtreelementene gir en solid plattform for videre arbeider
 • – Nesten ikke avfall på byggeplassen (alle IG-søknader skal inneholde en avfallsplan)
 • – Gode miljøegenskaper i form av C02-binding, 100% resikulerbare materialer, fornuftig ressursbruk (mye skog i Sverige) o.s.v. Les mer i disse to inleggene – Hvorfor massivtre 1 og Hvorfor massivtre 2
Over elementene vil vil ha et lag med singel/pukk – for ekstra lydisolasjon – og her skal vi også legge trekkrør for elektrisitet og CAT-kabler. Trinnlydplater, og sparkel og fliser (gode flistips mottas gjerne) Dette arbeidet skjer senere i prosessen- etter at alle massivtre elementene er montert, og flere innlegg følger da.
Noen flere bilder av etasjeskilleren ser man under. Det første bildet viser skjøten mellom elementene. Det er sprøytet på silicon, og deretter er det lagt en planke over. Planken er også levert av martinsson. 

Skjøt mellom to elementer. Silikon og plankebord

Snitt

Snitt av elementet

Ligger fint på bindingsverket - en bærende vegg

Årsaken til denne litt større sprekken i elementene er for å hindre viberasjonslyd mellom utleiedel og boenhet. Denne sprekken er også laget i betongsålen.

Planlagt "sprekk" mellom elementene i etasjeskilleren. For å hindre vibrasjonslyd

Tiltak for å hindre vibrasjonslyd sett fra undersiden av elementene.

Sprekk mellom elementene for å hindre vibrasjonsstøy


This entry was posted in Massivtre and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *