Mer om hvorfor vi velger Massivtre 2 – og aktuelle produsenter

Fikk inn noen kommentarer på e-post på forrige innlegg, som poengterte flere gode sider med massivtre. Noe er det samme som jeg skrev, men bare formulert litt annerledes. Klipper det uansett inn i dette innlegget:

Forenkling: Massivtre tilbyr fler sjikt og funksjoner i ett og samme element: innerkledning, isolasjon, lyd, avstivning etc…+ samme type materiale innerst til ytterst hindrer ufoutsigbare effekter av vær og vind.
-Massivtre tåler store spenn (færre søyler og andre hjelpemidler til avstivning).
-Høy Varmelagringskapasitet (som mur) gir jevnere døgntemperatur og lavere fyringsutgifter.
Isolasjon: En beboer i hus av massivtre oppgir at den høye andelen tre i bygningskroppen gir en “X-faktor” i isolasjonseffekt som ikke fremkommer i beregningene (Reell isolasjonsevne (u-verdi) er høyere enn den teoretiske. + Massivtreelementene er bygget opp lag på lag med plank med luftspalter i mellom som også isolerer.
– Gode lydkvaliteter
presisjon (listverk unødvendig)
– garantert tørre materialer fra fabrikk (unngår å bygge inn fukt som ligger i/avgis etterhvert fra materialer som holder for høyt nivå av fuktighet ved oppføring)
miljø: fremstilling av massivtre gjøres i stor grad på anlegg som drives av biobasert energi.
Det er to linker som er fine å lese hvis man vurderer massivtre.

I sistnevnte link har to av leverandørene sluttet å produsere massivtreelementer. Så listen over aktuelle leverandører nå er:
  • Montasje AS: Montasjefirma som kan levere flere forskjellige elementprodusenter
  • Norsk massivtre (står også i treteknisk sin veiledning)
  • KLH med norsk representant Thomas Orskaug – orskaug@klhscandinavia.se
  • Massiv Lust – skal starte opp i Luster i august 2011, og har kontaktinfo: Alex: alex@massivlust.no eller Jørgen:
    jorgen@massivlust.no
This entry was posted in De grunnleggende valgene, Massivtre, Miljø og inneklima and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Mer om hvorfor vi velger Massivtre 2 – og aktuelle produsenter

  1. Pingback: massiv tre, husbygging, byggeprosess, etasjeskiller, limte elementer | Vi bygger hus i massivtre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *