Montering av hus – trinn 1

Under ligger noen timer med video fra monteringen. Spol fremover for å se utviklingen.


This entry was posted in live, Massivtre, Montering. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *