Tag Archives: Energi – oppvarming

Balansert ventilasjon

God ventilasjon skaper et godt inneklima, og jo tettere husene er- jo viktigere er det med ventilasjon. Poenget med ventilasjon er at inneluften skal byttes ut, så det ikke blir større konsentrasjoner av uønskete stoffer og fuktighet i inneluften. God ventilasjon er … Continue reading

Posted in Energi - oppvarming, Miljø og inneklima | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Enøktilskudd fra Oslo kommune

I dag har vi fått tilsagn om enøktilskudd fra Oslo kommune. Årsaken er at det installeres vannbåren varme i huset vårt, og vannet i dette systemet varmes fra en væske-vann varmepumpe. Mer om hvorfor vi har valgt dette, skal jeg … Continue reading

Posted in Energi - oppvarming | Tagged , , , , | 2 Comments