Tag Archives: ventilasjon

Teknisk sjakt

Den tekniske sjakten ble tegnet inn før massivtre elemente ble produsert i Tyskland. Den går direkte fra teknisk rom i kjeller og opp til kjøkken i første etasje. Så mange installasjoner vil gå her. Men når nå ventilasjonsrørene legges møter … Continue reading

Posted in Føringsveier i massivtre | Tagged , , , , | Leave a comment

Ventilasjon

Vi bygger med balansert ventilasjon, fordi det er et krav. Hvis man bygger stenderverk eller murhus med dampsperrer og gode u-verdier må man ha balansert ventilasjon. Dette fordi husene ellers blir altfor tette, og balansert ventilasjon sørger for at inneluften … Continue reading

Posted in Energi - oppvarming, Miljø og inneklima, VVS og ventilasjon | Tagged , , , | Leave a comment

Radon

Radon er en radioaktiv edelgass, og opptrer som en usynlig og luktfri gass ved standard trykk og temperatur (1 atmosfære trykk ved 0 grader celsius). Radon finnes i grunnen og i løsmasser, og kan derfor faktisk fraktes til byggeplassen i … Continue reading

Posted in Miljø og inneklima, Terreng, graving og fundament | Tagged , , , , , | 4 Comments

Balansert ventilasjon

God ventilasjon skaper et godt inneklima, og jo tettere husene er- jo viktigere er det med ventilasjon. Poenget med ventilasjon er at inneluften skal byttes ut, så det ikke blir større konsentrasjoner av uønskete stoffer og fuktighet i inneluften. God ventilasjon er … Continue reading

Posted in Energi - oppvarming, Miljø og inneklima | Tagged , , , , , , , | Leave a comment