Blikkenslager er i gang

I dag er blikkenslageren i gang. Han båndtekker med stålplater fra Lindab, og skal også montere snøfangere. Sesongen for sink er som tidligere nevnt over for i år, og det er uaktuelt å vente med båndtekking til sommeren. Ståltak er også ca. 20% rimeligere i følge blikkenslageren, og det er veldig positivt med alt som blir billigere enn ventet i denne prosessen.

Første bildet i dag viser takpappen som ble lagt i går. Dette er en ekstra sikkerhet under ståltaket, så nå er i alle fall taket vårt helt tett. Tidligere innlegg om hvorfor taket skal være tett og lekting, samt skisse som viser snittet av takoppbygningen kan du lese på de merkede linkene.

Båndtekking til venstre og takpapp til høyre

Båndtekking. Takvinduet er også beskyttet med skjerming levert av velux

Takplater ligger og venter. Platene er levert i forskjellige lengder slik at det ikke skal dannes så mye kapp, siden den ene siden av taket vårt ikke er helt firkantet. God planlegging av blikkenslageren.

Takplater

Bildet på taket er ikke så bra, men man ser festene i takpappen.

Takplater

 

 


This entry was posted in Takarbeider and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *