Taket ferdig – nesten..

Blikkenslager Owrum ble så og si ferdig med taket på fredag, Det gjenstår kun litt arbeid på enden av taket mot gavlen. Vi syntes det ser veldig fint ut, og det er tydelig at det er gjort en god jobb- både av blikkenslager og 3-T snekkeren som monterte takvinduene. Under noen bilder av arbeidet. Blikkenslageren har benyttet stålplater fra Lindab.

Den lille “pipa” er lufting for kloakkrøret.

Den ene siden av taket

Et nærbildet som også viser takvinduet. Hvordan alt er tettet på utsiden her har jeg dessverre ingen detaljer om, men Velux sender med mye mer enn bare takvinduet- de sender med et helt monteringskit. Snekkern som monterte vinduene hadde gått på eget kurs for Velux montasje, og for å sikre deg tette takvinduer ville jeg kontakten en med rett kompetanse.

Nærbildet av tak og takvindu

Detalj av takrenne og overgang til takrenne. Båndtekking gjør taket helt tett ved at platene kan tilpasses rare takformer, og kan formes rundt hjørner, piper og takvinduer.

Detalj overgang tak og takrenne


This entry was posted in Takarbeider and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *